Stichting Weyu bestaat officieel sinds 15 Juni 2011 en werd op initiatief van Mireille Draaibas opgericht in juni 2011. Zij was de drijvende kracht achter de stichting.

Het bijeenroepen van een Gran Krutu (grote vergadering) op 20 april 2013, waarbij alle indiaanse groeperingen en belangstellenden waren uitgenodigd, was ook een initiatief van Stichting Weyu. Deze bijeenkomst leidde tot de oprichting van het Surinaamse Inheemsen Netwerk Nederland, SINN. Dit was een belangrijk moment voor de Inheemsen in Nederland en sindsdien zijn de ontwikkelingen rond de Inheemsen in een stroomversnelling geraakt en wordt veel meer rekening met hen gehouden.

Na een zeer succesvolle toer met Shiriyo Yarè in Suriname ter gelegenheid van Carifesta, nam Mireille het besluit zich voor langere tijd te vestigen in Suriname. Op 26 oktober nam zij in een vergadering van het SINN afscheid van de Nederlandse Inheemsen. Zij is nog wel betrokken bij Weyu en zal vanuit Suriname zeker nog een bijdrage leveren.

Mike Aramaké (links) en Willem Koning (in het midden) en Jan Koning (rechts)

Wat Stichting Weyu beoogt

Cultureel erfgoed
Stichting Weyu is een organisatie met uitsluitend ideële doelen. De Stichting zet zich om het culturele erfgoed van indiaanse volkeren veilig te stellen enom een breed publiek van deze culturen kennis te laten nemen. Dit gebeurt o.a. via evenementen, workshops en uitingen binnen musea. Via de evenementen wil de stichting voorts fondsen inrichten om de hieronder genoemde doelen te bereiken.

Integratie
Ook zet de stichting zich in ter bevordering van en begeleiding bij de integratie van indianen in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking met andere bevolkingsgroepen gezocht.

Maatschappelijke, sociale en economische positie
Een belangrijk doel is verbetering van de maatschappelijke, sociale en economische positie van de indiaanse gemeenschappen. Dit wordt o.a. bereikt door op locatie projecten te organiseren en financieren. Denk hierbij aan het inrichten van een mobiele bibliotheek, scholing in het algemeen, ondersteuning bij het gebruik van moderne communicatiemogelijkheden en meer op educatie en algemeen welzijn gerichte zaken.